การจัดส่งสินค้าภายในประเทศ

บริการจัดส่งสินค้าทาง Kerry Express หรือ Alpha Fast ฟรี โดยปกติ การจัดส่งสินค้าจะใช้เวลาประมาณ 3-4 วันทำการ นับจากวันชำระเงิน

DOMESTIC SHIPPING:

Play, a multi-heritage-brand shoe store, ships locally via Kerry Express and Alpha Fast to all addresses in Thailand. We provide free delivery to all order. Delivery time is usually 3-4 business days after payment confirmation.

เงื่อนไขการเปลี่ยนสินค้า

  • สามารถเปลี่ยนขนาดของรองเท้าได้เท่านั้น แต่ไม่สามารถเปลี่ยนสีและแบบได้
  • ลูกค้าต้องแจ้งเปลี่ยนภายใน 3 วันนับจากวันที่ได้รับสินค้า (ไม่นับวันหยุดเสาร์-อาทิตย์)
  • สินค้าที่ส่งมาเปลี่ยนต้องไม่เคยใช้งาน และอยู่ในสภาพสมบูรณ์ พื้นรองเท้าไม่ดำหรือเปื้อน บรรจุภัณฑ์อยู่ในสภาพดี ไม่ขาด
  • ลูกค้าต้องส่งสินค้ากลับมาพร้อมบรรจุภัณฑ์ภายในเวลา 10 วัน นับจากวันที่ได้รับสินค้า (ไม่นับวันหยุดเสาร์-อาทิตย์)
  • ลูกค้าเป็นผู้รับผิดชอบค่าส่งสินค้าคืนและค่าส่งคู่ใหม่

Return policy

  • You may not exchange your order for a different design or color.
  • Requests for exchange will only be entertained up to 3 days after the item is received, excluding weekend and public holidays.
  • Items should be unworn and in perfect condition. All packaging, including the original shoe box should be sent with the shoes in perfect condition.
  • Items should always be mailed back to us within 10 days after the item is received, excluding weekend and public holidays.
  • Please note, however, that you will need to shoulder two-way shipping cost.